Általános szerződési feltételek
Adatkezelés és jogi nyilatkozat

A Webauditor Kft., mint a honlap tulajdonosa jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit, regisztrált felhasználóit a www.seoguard.hu adatkezelési gyakorlatáról, jogi nyilatkozatáról.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Webauditor Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Palota-kert 1 fsz. 1., e-mail: info @ seoguard . hu) (továbbiakban: Adatkezelő).

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

2/a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

2/b) A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz és / vagy előfizetéshez köti.
Az előfizetés során megadott személyes adatok közül illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi információt bizalmasan kezelünk.
A honlap használatával illetve regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Jogi nyilatkozat

Az adatkezelő weboldalán található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, az adatkezelő kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. Az adatkezelő weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Webauditor Kft. hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.

4. Titoktartás és adatvédelem

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

Az adatkezelő és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

Az adatkezelő vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

Az adatkezelő a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

5. Felelősség kizárás

Az adatkezelő kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.
Az adatkezelő hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
Az adatkezelő a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
Előfordulhat, hogy a weboldalon az adatkezelő akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az adatkezelő semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, az adatkezelő nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
Az adatkezelő nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az adatkezelő nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az adatkezelő nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat az adatkezelő nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.